Meteen naar de content
100% TEVREDENHEIDSGARANTIE
DE NUMMER 1 IN 🇳🇱 & 🇹🇩

Algemene Actievoorwaarden

Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op de te organiseren promotionele (kans)spelen, prijsvragen of andersoortige Acties die door Happy Painting worden georganiseerd. Naast de Algemene Actievoorwaarden gelden per Actie Bijzondere Actievoorwaarden, die voor iedere afzonderlijke Actie op de Actiesite en Socials van Happy Painting zullen worden gepubliceerd. 

 

Artikel 1 – Slotbepalingen 

 1. Voor vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kan eenieder zich wenden tot de klantenservice van Happy Painting via de contactgegevens zoals opgenomen in de Bijzondere Actievoorwaarden. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na de afloop van de Actieperiode door Happy Painting zijn ontvangen, bij gebreke waarvan de klacht niet meer in behandeling zal worden genomen.
   
 2. Painting behoudt zich het recht voor om de Actie, de Actievoorwaarden en/of het Profijt naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving of opgaaf van redenen (vroegtijdig) te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, zonder op enigerlei wijze tot schadevergoeding of een vervangende Actie of product in welke vorm dan ook gehouden te zijn.
   
 3. Indien de Actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, beslist Happy Painting en dient de Deelnemer zich aan die beslissing te houden.
   
 4. Op de Actievoorwaarden is het recht van het Actiegebied van toepassing. Indien het Actiegebied meerdere landen omvat geldt de wetgeving van de woonplaats van de Deelnemer in het Actiegebied.
   
 5. Eventuele geschillen die uit de Actie voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter uit Nederland is de rechtbank van Zwolle bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Happy Painting en de Deelnemer. De Deelnemer en Happy Painting verbinden zich er echter toe voorafgaand aan een eventuele procedure overleg te plegen en te trachten tot een minnelijke oplossing te komen. 

Gratis Verzending

Op alle bestellingen in Nederland en België

Niet tevreden garantie

Altijd je geld terug als je niet happy bent met je bestelling

Bereikbaar wanneer jou het uitkomt

Wij zijn altijd bereikbaar via de e-mail, Facebook en Instagram

100% veilig betalen

Met iDEAL, Bancontact, PayPal, creditcard of achteraf met Klarna

x